Litter

A litter

Anschy x Cano del Grande Cazador Branco

B litter

Anschy x Loco Debajo Gran Torres

C litter

Abba Cikuta x Oziris Dogo Primera

E litter

Abba Cikuta x Viejo Vizcacha del Capanga

F litter

Miracle Cikuta x Hodor Antu Makto